Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatkezelés megkezdésének időpontja: 2018.05.25

Adatkezelés megnevezése:
Hírlevél küldése, a betegszervezeti tagok regisztrálása, jelentkezési lapok kitöltése, az adatok elzártan tartása alacsony kockázatú adatkezeléshez.

Adatkezelés célja:
A címzett teljeskörű általános vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, értesítészolgáltatás megváltozásáról, elmaradásáról. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján edukációs előadásokra való meghívás, az éves tagdíj befizetésének ellenőrzése.

Kezelt adatkategória: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Adatközlés (továbbítás, átadás): feldolgozás a betegszervezet elnökségi tagjai között (alacsonykockázatú kezelés).

Adatok célja : azonosítás és hírlevél küldésre kerül felhasználásra.

Adatkezelés helye: www.szivsn.hu/ hírlevél, jelentkezési lap.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésének törléséig.

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik, jelentkezési lap kitöltésével betegszervezetünkbe felvételt nyer.